Projektprocessen – från idé till lansering

Vår projektprocess är utvecklad under flera år för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dig som kund, och ändå säkerställa att du får en hemsida av högsta kvalitet som motsvarar det du vill ha.

1. Kort introduktionsmöte: Vi inleder med ett kort introduktionsmöte på telefon eller video för att förstå dina grundbehov och mål och för att berätta om vad vi kan hjälpa dig med.

2. Förberedelse för utvärderingsmöte: Efter introduktionsmötet förbereder vi ett detaljerat utvärderingsmöte för att fördjupa oss i dina specifika behov och förväntningar.

Vi tar reda på så mycket som möjligt om dina produkter och tjänster, din målgrupp och din bransch för att vara så förberedda som möjligt inför utvärderingsmötet, så det blir så effektivt som möjligt.

3. Utvärderingsmöte: Under det här mötet, som vi oftast kör på Teams eller Zoom för att vara så effektiva som möjligt, diskuterar vi i detalj dina önskemål.

Vi presenterar eventuellt ett första förslag på lösning och projektupplägg utifrån våra förberedelser och det vi kommit fram till under mötet.

Om vi inte kan presentera ett lämpligt förslag och ge dig ett exakt pris redan på mötet så kommer du att få det inom någon dag efter mötet.

4. Beslut från dig: Efter utvärderingsmötet, när du fått ett förslag på en lösning och ett exakt pris, har du tid att överväga om du vill fortsätta med oss. Vi står redo att dra igång projektet när du är redo.

5. Projektstart och onboarding: När du bestämt dig för att gå vidare startar vi projektet och du får en onboardingmapp med information om projektets olika faser, och vilket material vi kommer att behöva från dig, som exempelvis logofiler, eventuell grafisk profil etc.

6. Framtagning av sitemap och moodboard: Vi tar fram en sitemap, som visar webbplatsens struktur och flöde, och ett moodboard, för att definiera den visuella stilen.

7. Design av wireframe: Vi skapar en wireframe, en skiss av webbplatsens layout, som visar strukturen och grundläggande designelement för de olika sidtyperna.

8. UI-Design: Med wireframen som grund skapar vi en detaljerad och visuellt tilltalande design för hemsidan och de olika sidtyperna.

9. Kodning och webbutveckling: Här börjar det faktiska byggandet av din hemsida. Våra utvecklare kodar och implementerar alla nödvändiga funktioner i WordPress för att göra designen levande och fungerande.

10. Inläggning av innehållet: Vi fyller webbplatsen med innehåll, inklusive texter, bilder och andra medier.

11. QA-testning: Hemsidan genomgår en omfattande kvalitetstestning för att vara säkra på att allt fungerar som det ska och ser bra ut på alla skärmstorlekar och enheter.

12. Lansering: Slutligen lanserar vi din nya hemsida och gör den redo att ta emot besökare.

Ytterligare tjänster: Beroende på vad du har för behov kan vi inkludera tjänster som exempelvis copywriting och fotografering av produktbilder.

Varje steg i vår process är optimerad för att ge dig en tydlig väg från projektets start till lanseringen. Vi ser fram emot att hjälpa dig att lyckas på webben.

Vi är bara en kontakt bort...

Vi är närmare än du tror. Kontakta oss för att komma igång.

Webbyrå i Stockholm