Garanti

Vi garanterar att du blir helt nöjd.

Det är svårt att köpa något som du inte kan se eller som inte ens finns än. Alla våra hemsidor är unika och byggs för att passa dig.

Vi har gjort det här i så många år nu så vi är helt säkra på att vi kommer att skapa en hemsida som du blir nöjd med. Men om du ändå inte skulle bli det så behöver du inte betala ett öre för jobbet.

Vi tar hela risken – så du slipper.

hemsida med garanti
Om du inte blir nöjd så betalar du ingenting
hemsida för småföretag
Du kan när som helst avbryta processen

Så här fungerar det

När du köper en hemsida av oss går vi noggrant igenom vad du behöver och vad som kommer att fungera bäst för dina produkter och din målgrupp.

Du betalar inget i förskott och inga startavgifter.

Vi kommer att löpande presentera hur arbetet med hemsidan går, så du ser hur den växer fram med design, struktur och funktioner. Vi stämmer löpande av med dig så du är nöjd med resultatet efter hand.

Du kan när som helst avbryta processen ifall du tycker att vi är på fel väg och inte lyckas leva upp till dina förväntningar av någon anledning. Ända fram till sidan är klar och ska lanseras. Du betalar då ingenting för jobbet vi gjort så långt.